Teknoloji Nedir?

by admin

Herhangi bir sanayi koluyla alakalı olan yapım ve gelişim tekniklerini, kullanılacak aygıt, araç ve gereçlerin tamamını kapsayan hem uygulama hemde bunlara dayalı bilgi bilimine “Teknoloji” denir.

Yakın bir ifade ile teknolojiyi tanımlayacak olursak; Herhangi bir mal veya hizmet üretiminin başlangıcından sonuna kadar bilinmesi ve takip edilmesi gereken ve geliştirme süreciyle de devam etmekte olan yoldur.

İnternet üzerinde milyonlarca en son teknoloji hakkında teknoloji haberleri, teknolojik bilgiler bulunsa da, teknolojinin “Teknoloji Nedir” diye tanımını yapmak biraz kısıtlı kalacaktır.  Teknolojinin Latince karşılığına bakacak olursa bize Türkçe anlam olarak yapmak ve bilmek anlamlı kelimeleri verecektir. Yani Bir ürünün yapılabilmesi için gerekli olan yetenek ve bilgiyi ifade eder. Latince’de “Technoslogos” olarak geçmektedir. Burada ki “techne” yapmak anlamını, “logos” ise bilmek anlamını ifade etmektedir. Teknolojiyi uygulamakta bilmek ve bildiğinizi uygulamaktan geçmektedir.

 İçerik

İleri Teknoloji çağı diye ifade ettiğimiz günümüzde, teknolojinin her alandaki önemi kuşkusuz tartışılamaz.  Bir takım teknolojik ürünlerin buluşu bazı tesadüfler sonucu gerçekleşmiş olsa da, bu konuda  bilgi, birikim, araştırma ve sürekli geliştirme kavramları teknoloji açısından tartışılmaz kavramlardır.

Yüksek hızlı trenler, su üzerinde yüzen gemiler, gökyüzünde uçarak günlerce yürüyüş mesafesinde olan uzaklıkları birkaç saate indiren uçaklar, görüntülü ve sesli iletişim cihazları, hayvan gübresinden elektrik üretimi gibi konulardan tutunda, hızla ilerleyen insansız araçlara kadar birçok şey Teknolojinin insan hayatındaki öneminin  ve insan hayatına akıl almaz etkilerde  bulunduğunun kanıtıdır.

 

 

Related Posts

Leave a Comment